Sinh hoạt chi đoàn Tháng 10/2022

https://www.facebook.com/doankhoidoanhnghiepdongnai/posts/pfbid02p6WRfm2ZepdQXDM9WCNEqeePDQpWUqxJCKiVU5zKV5NpPjBBaqQcjwcSrK25zmg1l Thảo luận về cuốn sách: “Hồ Chí Minh – Con người của sự sống” Hồ Chí Minh – Con người của sự sống là một cuốn sách tiêu biểu về Bác Hồ được nhiều độc giả lựa chọn đọc hiện nay. Cuốn sách về Bác Hồ này gửi đến người đọc những kết quả của quá trình nghiên cứu

Read more

NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN, CHỦ NHẬT XANH T10/2022

Từ nhiều năm nay, phong trào “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” được Chi đoàn công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai tổ chức với nhiều hoạt động cụ thể như: Ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại địa bàn dân cư. Ngày 09/10/2022 Chi đoàn công

Read more

Sinh hoạt chi đoàn Tháng 9/2022

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn Tháng 9/2022 https://www.facebook.com/doankhoidoanhnghiepdongnai/posts/pfbid02xG9k2G2vKChzrRZTS6LWYnoY1StBzHEwSZu96e6U6EqwpKfoCpN4raFmXQ972WXrl Thảo luận về cuốn sách: Bác Hồ Với Miền Nam – Miền Nam Với Bác Hồ Sinh thời, Bác Hồ luôn dành những tình cảm đặc biệt cho miền Nam thân yêu vì lẽ trong cuộc chiến cứu nước, đồng bào miền Nam là những người phải chịu khổ cực, mất

Read more
1 2 3 6