Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

https://www.facebook.com/doankhoidoanhnghiepdongnai/photos/a.1431203616914071/4072828732751533/ #Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Đoàn khối gửi tới ĐVTN infographic với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh -Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam Ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau

Read more

Luật Thanh niên năm 2020

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT THANH NIÊN NĂM 2020. Luật Thanh niên năm 2020 thay thế Luật Thanh niên năm 2005 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Cùng tìm hiểu những điểm mới của bộ luật này!  

Read more
1 7 8 9