CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA NĂM 2021

ĐOÀN KHỐI DOÀNH NGHIỆP – TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA NĂM 2021

1. Thời gian: Từ ngày 15/8 đến 30/8/2021

2. Đối tượng: Cán bộ, đoàn viên thanh niên trong các cơ sở Đoàn trực thuộc khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai.

3. Hình thức: cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện các bước sau để tham gia

Bước 1: Quét mã “QR core” hoặc truy cập link để tải tài liệu, clip bài giảng,

a. Bản tài liệu đọc PDF: https://drive.google.com/…/1HBpimlZ6U1g7e3kPFCO…/view

b. Clip bài giảng do GS.TS Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề: https://www.youtube.com/watch?v=NncEsaweJ-o

Bước 2: Nghiên cứu các nội dung, tài liệu đã được tải về máy (từ 15/8 đến 31/8/2021)

Bước 3: truy cập vào Link đính kèm đề làm bài thu hoạch kiểm tra kiến thức và báo danh (link tham gia sẽ được duy trì đến ngày 10/9/2021): https://myaloha.vn/…/bai-thu-hoach-hoc-tap-chuyen-de

Lưu ý: Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên chỉ có 01 lượt làm bài thu hoạch kiểm tra kiến thức và báo danh theo thời gian quy định. Điểm danh số lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên thông qua việc thực hiện bài bài thu hoạch.

72-KH triển khai quán triệt chuyên đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách HCM 2021