Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai lần thứ V

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ khối doanh nghiệp và 90 năm truyền thống vẻ vang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)
Đường dẫn tải tài liệu học tập và ôn thi: https://drive.google.com/…/13FZgHiwghMrIGF8A0PV…/view…
Đường dẫn tham gia cuộc thi:
:Thí sinh tham gia cuộc thi thực hiện:
(1) Tải tài liệu đính kèm được đăng tải trên trang Fanpage Đoàn khối Doanh nghiệp Đồng Nai.
(2) Thực hiện “thích” và “chia sẻ” (share) trạng thái (status) đăng tải apphich tuyên truyền cuộc thi và đường dẫn câu hỏi về facebook.
(3) Thí sinh truy cập vào đường dẫn trên Fanpage mà Ban Tổ chức cung cấp để thực hiện theo yêu cầu của Bài thi.
(4) Thí sinh tham gia trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm (mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm) và 01 câu hỏi tự luận (trả lời câu hỏi không quá 500 chữ, điểm tối đa đạt được 20 điểm).
156415718_4200659396635132_1037521902964421628_n