Dự Án Thi Công Xây Lắp Công Trình | Thủy lợi Đồng Nai

Dự Án Thi Công Xây Lắp Công Trình

250x167_1

I- Các công trinh xây dựng thuỷ lợi

 1. Kênh N2, N11 HTTL kênh chính Tân Hưng – Tỉnh Tây Ninh

─ Đặc điểm công trình: Kênh bê tông

─ Thời gian thực hiện: năm 2000

─ Chủ đầu tư: Ban QLDAĐT – XDCT Sở NN & PTNT tỉnh Tây Ninh

 1. Kênh NII – III hệ thống trạm bơm 3/2 huyện Tịnh Biên – An Giang

─ Đặc điểm công trình: kênh bê tông cơ khí thuỷ lợi

─ Thời gian thực hiện: năm 2000

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA thuỷ lợi 419- Bộ NN & PTNT

 1. Sửa chữa hệ thống thuỷ lợi kênh Đông Củ Chi năm 2000

─ Đặc điểm công trình: Kênh bê tông

─ Thời gian thực hiện: năm 2000

─ Chủ đầu tư: Ban QLDAĐT – XDCT Sở NN & PTNT Tây Ninh

 1. Kênh và công trình trên kênh hệ thống Thuỷ Nông Sóc Chùa – Tỉnh Trà Vinh

─ Đặc điểm công trình: Kênh bê tông

─ Thời gian thực hiện: năm 2000 – 2001

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA công trình thuỷ lợi Trà Vinh

 1. Công trình thuỷ lợi Cây Xanh – Bà Bếp, huyện Củ Chi – Tp.Hồ Chí Minh

─ Đặc điểm công trình: Nạo vét, đắp bờ bao, lắp đặt cống

─ Thời gian thực hiện: năm 2000 – 2001

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA khu vực ĐTXD huyện Củ Chi – Tp.Hồ Chí Minh

 1. Kênh tưới đoạn 1 và CTTK – HTTB 3/2 – tỉnh An Giang

─ Đặc điểm công trình: Kênh bê tông

─ Thời gian thực hiện: năm 2001

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA thuỷ lợi 419 – Bộ NN & PTNT

 1. Kiên cố hoá kênh mương Châu pha, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

─ Đặc điểm công trình: Kênh bê tông

─ Thời gian thực hiện: năm 2001

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA thuỷ lợi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 1. Kênh chính và N2 – Hồ chứa nước Đăklô – Lâm Đồng

─ Đặc điểm công trình: Kênh bê tông

─ Thời gian thực hiện: năm 2001-2002

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA thuỷ lợi 413 – Bộ NN & PTNT

 1. Hệ thống thuỷ nông Hàm Giang – Trà Cú, Trà Vinh

─ Đặc điểm công trình: Kênh bê tông

─ Thời gian thực hiện: năm 2002

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình thủy lợi tỉnh Trà Vinh

 1. Kiên cố hoá kênh Đông năm 2002

─ Đặc điểm công trình: Kênh bê tông

─ Thời gian thực hiện: năm 2002

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐT – XDCT Sở NN & PTNT Tp.Hồ Chí Minh.

11.Công trình đấu mối: Hệ thống thuỷ lợi Hồ Cầm Hang – Bình Thuận (gói 2)

─ Đặc điểm công trình: Kênh bê tông

─ Thời gian thực hiện: năm 2002 – 2003

─ Chủ đầu tư: Công ty khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Bình Thuận

 1. Dự án nạo vét và cải tạo kênh 19/5

─ Đặc điểm công trình: Nạo vét, gia cố xây dựng các công trình trên kênh

─ Thời gian thực hiện: năm 2002 – 2003

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐT – XDCT Sở NN & PTNT Tp.Hồ Chí Minh

 1. KCH kênh chính Đông gói thầu số 06 thuộc HTTL kênh chính Đông Củ Chi

─ Đặc điểm công trình: Kênh bê tông

─ Thời gian thực hiện: năm 2003

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐT – XDCT Sở NN & PTNT Tp.Hồ Chí Minh

 1. Công trình hệ thống thuỷ lợi Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi – gói thầu số 2

─ Đặc điểm công trình: Nạo vét, đắp bờ bao, lắp đặt cống các loại

─ Thời gian thực hiện: năm 2003 – 2004

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA khu vực Huyện Củ Chi – Tp.Hồ Chí Minh.

 1. Công trình hệ thống thuỷ lợi Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi – gói thầu số 3

─ Đặc điểm công trình: Nạo vét, đắp bờ bao, LĐ cống cống các loại

─ Thời gian thực hiện: năm 2003 – 2004

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA khu vực Huyện Củ Chi – Tp.Hồ Chí Minh

 1. ĐTXD Dứa cayene thương phẩm của nông trường Phạm Văn Hai năm 2004

─ Đặc điểm công trình: Nạo vét, đắp bờ bao

─ Thời gian thực hiện: năm 2004 – 2005

─ Chủ đầu tư: Tổng Cty Nông Nghiệp Sài Gòn – Nông trường Phạm Văn Hai

 1. Cải tạo rạch cầu sa: Nạo vét kênh, đắp bờ bao và xây dựng 38 cống xả

─ Đặc điểm công trình: Nạo vét, đắp bờ bao và xây dựng cống xả.

─ Thời gian thực hiện: năm 2004 – 2005

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXDCT – Sở NN & PTNT Tp.Hồ Chí Minh.

 1. Công trình thuỷ lợi Easoup thương .

─ Đặc điểm công trình: Kiên cố hoá và xây lắp các công trình trên kênh

─ Thời gian thực hiện: năm 2005 – 2006

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA Thuỷ lợi 413 – Bộ NN & PTNT

 

II- Các công trình cơ khí Thuỷ lợi

 1. Cơ khí cống Bạch Ngưu Hệ thống thuỷ lợi Bạch Ngưi – tỉnh Cà Mau

─ Đặc điểm công trình: Lắp đặt cửa van

─ Thời gian thực hiện: năm 2000

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA Thuỷ lợi 419 – Bộ NN & PTNT

 1. Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Eakao – Tỉnh ĐắkLăk

─ Đặc điểm công trình: sản xuất lắp đặt cửa cống lấy nước, cửa cung

─ Thời gian thực hiện: năm 2001 – 2002

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA thuỷ lợi Sở NN & PTNT tỉnh Đaklăk

 1. Kiên cố hoá kênh mương tỉnh Vĩnh Long

─ Đặc điểm công trình: Sản xuất lắp đặt cửa van phẳng

─ Thời gian thực hiện: năm 2001 – 2002

─ Chủ đầu tư: Công ty khai thác công trình Thuỷ Nông Tỉnh Vĩnh Long

 1. Cống Bình Giang II – Tỉnh Kiên Giang

─ Đặc điểm công trình:Sản xuất lắp đặt cửa cống

─ Thời gian thực hiện: năm 2002

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA Thuỷ lợi 419 – Bộ NN & PTNT

 1. Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Tầm Phương

─ Đặc điểm công trình: lắp đặt cửa cống

─ Thời gian thực hiện: năm 2004

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA Thuỷ lợi Tỉnh Trà Vinh

 

III- Các công trình xây dựng cầu, đường

 1. Công trình đường ở xã Thái Mỹ

─ Đặc điểm công trình: Bê tông nhựa nóng

─ Thời gian thực hiện: năm 2002

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA khu vực ĐTXD Huyện Củ Chi – Tp.Hồ Chí Minh.

 1. Sửa chữa nâng cấp nhựa nóng Bố Heo – Củ chi

─ Đặc điểm công trình: Bê tông nhựa nóng

─ Thời gian thực hiện: năm 2002 – 2003

─ Chủ đầu tư: UBND xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi – Tp.Hồ Chí Minh.

 1. Đường nội đống áp tháp – xã Thái Mỹ – Củ Chi

─ Đặc điểm công trình: Bê tông nhựa nóng

─ Thời gian thực hiện: năm 2003 – 2004

─ Chủ đầu tư: UBND xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi – Tp.Hồ Chí Minh.

 

IV- Các công trình xây dựng dân dụng

 1. Trường Mẫu giáo Bông Sen ấp 1 và 3 xã Tân Thạnh Tây – Củ Chi

─ Đặc điểm công trình: Xây dựng phòng học, hàng rào, nền sân.

─ Thời gian thực hiện: năm 2000

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA khu vực ĐTXD huyện Củ Chi – Tp.Hồ Chí Minh.

 1. Xây dựng trụ sở UBND xã Thái Mỹ – Huyện Củ Chi

─ Đặc điểm công trình: Xây dựng văn phòng

─ Thời gian thực hiện: năm 2005 – 2006

─ Chủ đầu tư: Ban QLDA khu vực ĐTXD, huyện Củ Chi – Tp.