Hành trình đến với các địa chỉ đỏ, thăm quan di tích lịch sử Chiến khu D

Ngày 21/03/2021 , Đoàn thanh niên Công ty Thủy lợi Đồng Nai tham gia Hành trình đến với các địa chỉ đỏ, thăm quan di tích lịch sử Chiến khu D do đoàn Khối doanh nghiệp tổ chức

z2883595634507_b57bbaa384500fa95f832958d140bfc0 z2883595634514_542c5e7d9f418caeb684ca4c423ba714 z2883595634534_a9b68aa7e6a6f9299e156c3388e59637 z2883595634638_cc56d7d07a7a26400d7305c6e9c50016 z2883595634846_346dc2be64e4d3ff77b60d859815a2d7 z2883595634871_a30506faf9e5c374396cfdd38dd96f9b z2883595634904_13f855e2073ebb9efc9944e7f6b46d1f z2883595634911_126ad087a526445181fd86928d5d74c8 z2883595634912_d9810544ad5dce6e1548051524504f0f z2883595634929_be69f01abc65cb7b53156529f48b4a19 z2883595635798_452ae2eddec8ee927c866cacbf7178a0 z2883595635849_fe5a2861060285613d52103033986485 z2883595635954_dab9eb0c3e86fb2b4701e441184baad2 z2883595635961_f0e58b84af2a835bfe6566fb3c0903d5 z2883595634474_bce0bd1ed2d21325e235bb82c8633bf0