HÀNH TRÌNH TÌM VỀ ĐỊA CHỈ ĐỎ

Hưởng ứng “Ngày đoàn viên”, chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn, Ngày 25/3/2023 Ban chấp hành đoàn thanh niên phát động cho Đoàn viên theo hành trình tìm về địa chỉ đỏ tại di tích Căn cứ khu ủy Miền Đông và di tích Trung ương Cục Miền Nam (huyện Vĩnh Cửu) .
Hành trình tìm về địa chỉ đỏ chính là hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng quan trọng để đoàn viên thanh niên ôn lại lịch sử hào hùng, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam. BẢn thân đoàn viên thanh niên sau khi tham gia chương trình sẽ ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.