Hoạt động bữa ăn nghĩa tình tháng 4/2023

Ngày 20/4/2023 , Chi đoàn công ty Thủy lợi phới hợp cùng đoàn phường Trung Dũng phát 200 phần ăn cho người già, người có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật. Hoạt động được người dân hưởng ứng và ủng hộ rất tốt.