Hoạt động tìm hiểu về 01 cuốn sách hay

Nhằm hưởng ứng phong trào đọc sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 và hành trình đến với Thư viện.
Chi đoàn Công ty Thủy lợi phát động phong trào tìm hiểu về 01 cuốn sách hay (khuyến khích tìm hiểu các cuốn sách viết về Bác Hồ) đến toàn thể Đoàn viên thanh niên và người lao động của công ty.
Các bạn đúc kết và tóm tắt cuốn sách mình đã đọc để kể trong buổi sinh hoạt Chi đoàn tháng tới nhé.
Cùng đọc sách thôi nào !!!

Không có mô tả ảnh.