Họp đoàn thanh niên 26/03/2021 của Công ty Thủy lợi

Ngày 26/3/2021 Đoàn thanh niên công ty Thủy lợi tổ chức họp triển khai các nội dung sau:

– Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

– Tổ chức sinh hoạt chủ điểm với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

– Tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

c102261cc0840bda5295 z3008811065662_3dbcc5bc9fc1eaa7b5df4e5ea938f660