Mô hình sáng tạo của đoàn thanh niên

Thanh niên thuộc phòng kế hoạch kỹ thuật của Công ty tham mưu – ứng dụng mô hình “Máy đóng mở cống bằng điện” nhằm tiết kiệm thời gian đóng mở cống, tiết kiệm sức lực cho người lao động đạt hiệu quả rất cao
20140910_IMG_202520140910_IMG_2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.