Mô hình sáng tạo – mái che cho bãi để xe

Đoàn thanh niên công ty tham mưu Ban lãnh đạo công ty, xin kinh phí và giám sát thực hiện mái che nhà để xe cho Người lao động của công ty. Công trình rất được yêu thích và đánh giá tốt  từ phía người lao động cũng như Ban lãnh đạo công ty

36da84aba1236a7d3332