Ngày chủ nhật xanh và Ngày thứ 7 tình nguyện của Đoàn thanh niên Công ty Thủy Lợi Đồng Nai

Ngày 21/03/2021 , Đoàn thanh niên Công ty Thủy Lợi Đồng Nai triển khai Ngày thứ 7 tình nguyện và Ngày chủ nhật xanh

 

IMG-6513 IMG-6512