NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN, CHỦ NHẬT XANH T10/2022

Từ nhiều năm nay, phong trào “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” được Chi đoàn công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai tổ chức với nhiều hoạt động cụ thể như: Ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại địa bàn dân cư.

Ngày 09/10/2022 Chi đoàn công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai ra quân dọn dẹp vệ sinh Biển hiệu, hàng rào và khuôn viên công ty.

Hoạt động được Đoàn viên thanh niên Công ty hưởng ứng sôi nổi.
Một số hình ảnh của hoạt động: