NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN, CHỦ NHẬT XANH T3/2022

Thanh niên công ty Thủy Lợi ra quân thực hiện ngày thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh , dọn dẹp nhà kho, và khuôn viên công ty; chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.