NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN, CHỦ NHẬT XANH T8/2022

Thanh niên công ty Thủy Lợi ra quân dọn dẹp phòng lưu trữ và khuôn viên công ty. Xịt rửa rêu bẩn sau mùa mưa.