Ngày thứ 7 tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh tháng 5/2023

Ngày 29/5 Chi đoàn Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi tổ chức ra quân thực hiện ‘Ngày Chủ nhật xanh’ đợt 2, triển khai dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nơi làm việc,… với 10 đoàn viên thanh niên tham gia.