Ngày thứ 7 tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh tháng 9/2023

Ngày 17/9 Chi đoàn Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi tổ chức ra quân thực hiện ‘Ngày Chủ nhật xanh’ đợt 4, triển khai dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nơi làm việc, cọ rửa khu vệ sinh tập thể, phát quang bụi rậm, loại bỏ rác thải xung quanh.