Ngày thứ 7 tình nguyện và Ngày chủ nhật xanh của Đoàn thanh niên Công ty Thủy Lợi Đồng Nai

Ngày 30/05/2021 , Đoàn thanh niên Công ty Thủy Lợi Đồng Nai triển khai Ngày thứ 7 tình nguyện và Ngày chủ nhật xanh

z2883478460439_2907114e22425b293131f61490348bf5z2883478521917_7182dca789ee777b69eca394ab7e9ca3 z2883478609233_1e7cc2d73c287597897a314f217e7edb z2883478550318_811438518793e67aa03f9f2be8abeead

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.