Ngày thứ 7 tình nguyện và Ngày chủ nhật xanh của Đoàn thanh niên Công ty Thủy Lợi Đồng Nai

Ngày 19/09/2021 , Đoàn thanh niên Công ty Thủy Lợi Đồng Nai triển khai Ngày thứ 7 tình nguyện và Ngày chủ nhật xanh

 

 

z2883860121123_aab334c3e0db6a2f69c26ea07f29ae44 z2883860405257_8589b91aa58b9ffbb8e5835aa95bc4d2z2883860282351_5b542eaed88b182148bdc9a5331d2217 z2883860390448_716f5bd1236a35018a63cba753913c83  z2883860417859_27f6e36f7af7fd69c92f9caa0255ab70

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.