Ngày thứ 7 tình nguyện và Ngày chủ nhật xanh của Đoàn thanh niên Công ty Thủy Lợi Đồng Nai

Ngày 25-26/06/2021 , Đoàn thanh niên Công ty Thủy Lợi Đồng Nai triển khai Ngày thứ 7 tình nguyện và Ngày chủ nhật xanh

z2883478695449_a1eccd376543ce4782e45a39f0e49ad2 z2883478728872_49b29dd2394039718a1e7aabae59cf2c z2883478755425_a762b292e6f9acba5c3fc8c005553cae  z2883478419006_6995367a982ef9e567049a0360cbce52 z2883478688377_bc14e1053b740f44e55f77c462fb8460

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.