Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2023

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2023.Trong tháng này, chúng ta sẽ cùng sinh hoạt với các nội dung về: Thi đua ái quốc theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tìm hiểu về những mốc son Báo chí cách mạng Việt Nam, một số Nhà báo cách mạng nổi tiếng Việt Nam; Gương thanh niên tiêu biểu;

Read more

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2023.

THÁNG NÀY CÓ GÌCÓ: Kỷ niệm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2023).CÓ: Kỷ niệm Ngày truyền thống Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2023).CÓ: Kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 – 19/5/2023).…Và nhiều thông tin hữu ích khác có tại Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2023.Mời các bạn đoàn viên

Read more

Hoạt động tìm hiểu về 01 cuốn sách hay

Nhằm hưởng ứng phong trào đọc sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 và hành trình đến với Thư viện.Chi đoàn Công ty Thủy lợi phát động phong trào tìm hiểu về 01 cuốn sách hay (khuyến khích tìm hiểu các cuốn sách viết về Bác Hồ) đến toàn thể Đoàn viên thanh niên và người lao động của

Read more
1 2 3 4 5 18