Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2021)”

Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2021)” Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên công nhân, người lao động trẻ về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp

Read more

“Ai ở đâu, ở yên đấy” góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19

“Ai ở đâu, ở yên đấy” góp phần phòng chống dịch bệnh Với thông điệp “ai ở đâu, ở yên đó” và tinh thần “Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép)” chính thức được yêu

Read more

CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA NĂM 2021

ĐOÀN KHỐI DOÀNH NGHIỆP – TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA NĂM 2021 1. Thời gian: Từ ngày 15/8 đến 30/8/2021 2. Đối tượng: Cán bộ, đoàn viên thanh niên trong các cơ sở Đoàn trực thuộc khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai. 3. Hình thức: cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện các bước sau để tham gia

Read more
1 2 3 4 5 11