Sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2022

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2022

https://www.facebook.com/doankhoidoanhnghiepdongnai/posts/pfbid0sBitKZStYDcNPGhx5Srv2crKC82KjVgBGYFR8y56MEVaVMA9s7dE7VU9z9MyzQx5l

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ’ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG NAI Tháng 3 2022 NGHTHỨC KHỞI NĂM ĐỒNG ΝΑΙ THÁNG (26/3/1931 26/3/2022) 02 NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐOÀN ĐỒNG ΝΑΙ'

Hồ Chí Minh – Hành trình 79 mùa xuân – Đỗ Hoàng Linh

79 năm cuộc đời, 79 mùa xuân, 79 năm sống thật mạnh mẽ và quyết liệt nhưng cũng giàu tình yêu thương. Tuy Bác đã đi xa nhưng Bác vẫn còn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam, mỗi người con mang trong mình dòng máu Lạc Hồng.

sách về Bác Hồ