SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 5/2022 – HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 5/2022

https://www.facebook.com/doankhoidoanhnghiepdongnai/posts/pfbid0xMWCgeZ95FMLdQwtmMiRhdXHUVn6bhL7jTttSisBRVi53X8orYZbTQeWN4oSzKnkl

Không có mô tả ảnh.

Thảo luận về cuốn sách:

Bác Hồ với việc đọc và tự học – Vũ Dương Thúy Ngà

Bác Hồ là một trong những tấm gương tự học lớn của dân tộc ta. Bác đi nhiều và học cũng nhiều, đến mỗi miền đất mới Bác liền học về văn hóa và tư tưởng của họ. Đặc biệt, bác là tấm gương sáng trong việc học ngoại ngữ. Thật quả không ngoa khi nói ở Hồ Chí Minh ta thấy được sự khổ công học tập để chiếm lĩnh vốn tri thức của thời đại.

sách về Bác Hồ
Bác nói thành thạo được hơn 10 thứ tiếng, thành công đó không phải tự dưng mà có, nó là thành quả của sự chăm chỉ học tập và bền bỉ. Ở cuốn sách “Bác Hồ với việc đọc và tự học” ta ngẫm ra được nhiều bài học quý giá trong việc đọc và tự học. Từ đó, có cho mình nhiều thói quen tốt và động lực cố gắng vươn lên mỗi khi gặp khó khăn và trở ngại.

Trong tháng 4, Đoàn thanh niên CSHCM công ty Thủy Lợi đã tổ chức về nguồn cho Đoàn viên thanh niên chi đoàn. Có 13 đoàn viên tham gia.

Địa điểm tại Bảo tàng tỉnh Đồng Nai. Đoàn viên thanh niên được tham quan bảo tàng, nghe hướng dẫn viên hướng dẫn về lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Đồng Nai. Những nét văn hóa, đặc sắc của riêng Đồng Nai và Nam Bộ.

Đoàn viên thanh niên đã tham gia tích cực, có một ngày hoạt động sôi nổi và ý nghĩa.