Sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2022. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2022

https://www.facebook.com/doankhoidoanhnghiepdongnai/posts/pfbid02UGR5vEGs9xE5WtGw9hFw3BjcuSyjePhAFMGsSorqqejdc8t4hJpyAGM5YZhdySBNl

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG ΝΑΙ Tháng 2022 ĐỪNG ĐỂ MA TÚY LÃNG PHÍ TUỔ”I XUÂN! THANH THIẾU NHI ĐỒNG NAI HƯỞNG ỨNG NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHỐNG MA TÚY 26/6'
Học tập 2 chuyên đề gồm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước

Thảo luận về cuốn sách:

108 Chuyện Vui Đời Thường Của Bác Hồ – Trần Đương

Dù bận bịu việc nước và lo lắng việc quân dân nhưng Bác cũng có những phút giải lao đầy vui vẻ và dí dỏm. Đúng như một nhà thơ nào đó đã từng viết: “ Giọng của Người không phải sấm trên cao/ Nghe từng tiếng thấm vào lòng mong ước”. Bác không phải một vị lãnh tụ trên cao mà thật sự rất gần gũi và dễ gần.

sách về Bác Hồ