Sinh hoạt chi đoàn Tháng 9/2022

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn Tháng 9/2022

https://www.facebook.com/doankhoidoanhnghiepdongnai/posts/pfbid02xG9k2G2vKChzrRZTS6LWYnoY1StBzHEwSZu96e6U6EqwpKfoCpN4raFmXQ972WXrl

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOẦN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ’ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG ΝΑΙ Tháng 2022 QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆTNA 02/9 1943 1945 1922 "ĐẤT NƯỚC TRỌN NIÊM VUI" w'

Thảo luận về cuốn sách:

Bác Hồ Với Miền Nam – Miền Nam Với Bác Hồ

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành những tình cảm đặc biệt cho miền Nam thân yêu vì lẽ trong cuộc chiến cứu nước, đồng bào miền Nam là những người phải chịu khổ cực, mất mát và hy sinh nhiều nhất. Bác từng nói khi bác mất.

Bác muốn vào miền Nam thăm chiến sĩ đồng bào khi hết chiến tranh, nhưng đến cuối cùng mong ước ấy cũng không thể thực hiện được. Nhân nhân miền Nam luôn tin tưởng Người để chiến đấu và đấu tranh, cuối cùng được toàn thắng. 

sách về Bác Hồ

Bác Hồ Với Miền Nam – Miền Nam Với Bác Hồ

Bác thương nhân dân miền Nam và nhân dân miền Nam cũng yêu mến Bác. Cuốn sách đã tái hiện những gì chân thật và mạnh mẽ nhất giữa nhân dân và Bác. Cuốn sách bao gồm 32 tham luận và báo cáo tại Hội thảo khoa học “Bác Hồ với miền Nam – miền Nam với Bác Hồ”, được sắp xếp thành 4 phần cơ bản:

Phần 1: Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Phần 2: Như có Bác Hồ trên mọi nẻo đường chiến đấu và chiến thắng

Phần 3: Bác Hồ trong trái tim của đồng bào các dân tộc tôn giáo

Phần 4: Miền Nam trong trái tim Bác, Bác sống mãi trong lòng đồng bào miền Nam