Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2023

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2023.????Trong tháng này, chúng ta sẽ cùng sinh hoạt với các nội dung về: Thi đua ái quốc theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tìm hiểu về những mốc son Báo chí cách mạng Việt Nam, một số Nhà báo cách mạng nổi tiếng Việt Nam; Gương thanh niên tiêu biểu; Các chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 6/2023…Các bạn cùng đón đọc nhé!

https://www.facebook.com/doankhoidoanhnghiepdongnai/posts/pfbid02XVoSF5L7rrXoWpqnaBDGmibVhRPSgjtLZYrh4kHkuiGRxsXpkYGnVKjHMRFVR7T3l