Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2023

Tài liệu sinh

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2023. ????Trong tháng này, chúng ta sẽ cùng sinh hoạt với các nội dung về: Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám; Tìm hiểu về Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Gương thanh niên tiêu biểu; Các chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 8/2023; Các hoạt động tiêu biểu của Tuổi trẻ Đồng Nai trong tháng 7/2023…????Các bạn cùng đón đọc nhé!

https://www.facebook.com/doankhoidoanhnghiepdongnai/posts/pfbid025raVD9MFKd7HsTT5PQgMY1TgUcTdQ47y346B2z9mw24jY7Hu8r9UDgAgPDgeo3Pfl