Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2023.

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2023. ????Trong tháng này, chúng ta sẽ cùng sinh hoạt với các nội dung về: Tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình; Tìm hiểu về Tổng Bí thư Trường Chinh; Gương thanh niên tiêu biểu; Các chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 9/2023; Các hoạt động tiêu biểu của Tuổi trẻ Đồng Nai trong tháng 8/2023…????Các bạn cùng đón đọc nhé!

https://www.facebook.com/doankhoidoanhnghiepdongnai/posts/pfbid027quPTAMFgZCEiy1kJz5WEtCrj4e8b4AdqCMuT4d8hUHu4bdBdtCUuvjqhcGKfT9jl

https://www.facebook.com/doankhoidoanhnghiepdongnai/posts/pfbid027quPTAMFgZCEiy1kJz5WEtCrj4e8b4AdqCMuT4d8hUHu4bdBdtCUuvjqhcGKfT9jl