[TẤM GƯƠNG THANH NIÊN TIÊU BIỂU TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC] T6/2022

Đồng chí Hoàng Tú Lê – Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Công ty Xăng dầu Đồng Nai Đồng chí Hoàng Tú Lê, sinh năm 1990, hiện đang là Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Công ty Xăng dầu Đồng Nai. Trong các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị, đồng chí không những năng nổ xung phong tham gia mà còn vận động đoàn viên thanh niên trong đơn vị tham gia cùng. Đặc biệt, với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Công ty Xăng dầu Đồng Nai, đồng chí cùng tập thể Ban Chấp hành Chi đoàn đã triển khai nhiều hoạt động mang nhiều ý nghĩa: vận đông đoàn viên thanh niên và nhân viên trong công ty đóng góp kinh phí xây dựng và trao tặng 02 căn nhà tình nghĩa cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn trị giá 35 triệu đồng; tham mưu cho Đảng ủy trao tặng hơn 1000 lít xăng dầu phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; thường xuyên phát động tổ chức “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”…..Đồng chí đã có 3 năm liền (2019, 2020, 2021) được Ban Thường vụ Đoàn khối công nhận là Cán bộ Đoàn xuất sắc, bên cạnh đó đồng chí còn là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2021.

Có thể là hình ảnh về 1 người
Có thể là tranh biếm họa về văn bản cho biết 'ÛINNG NGÀU ĐỒIRÁCTÁICHÉLÁUQUATĂNG QUÀ TẶNG ĐỔI 9H00 đến 17H00 Ngày (thứ năm) Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Trung Dũng phường Trung Dũng, phố Biên (Đường 30 tháng cộng đồng HÌNH QUÀ Đoàn viên thanh niên và nhân dân GOM Chainhựa, lon, giấy, bìa catton,.... Tập Phiếu sinh hoặc xăng phí ĐỔI QUÀ Điểm tổ chức 01 kg nhựa, Ion điểm 02 giẩy, bìa catton điểm phê điểm 100 gram đồ“ng điềm 200 gram điểm 05 điểm Tổng điểm của mỗi cá 01 điểm đổi được cuốn tập học sinh 02 điểm đổi được phiếu lít xăng'