Tổ chức Đại hội Chi đoàn Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Đồng Nai

Ngày 27/04/2022 Đoàn thanh niên Tổ chức Đại hội Chi đoàn Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Đồng Nai. Đại hội có sự có mặt của Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp, Cấp ủy Công ty và 16 Đoàn viên thanh niên Công ty. Đại hội đã tổ chức thành công tốt đẹp và được sự hưởng ứng của tất cả Đoàn viên thanh niên Công ty.