TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA NĂM 2021

ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP – TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA NĂM 2021
1. Thời gian: Từ ngày 15/8 đến 30/8/2021
2. Đối tượng: Cán bộ, đoàn viên thanh niên trong các cơ sở Đoàn trực thuộc khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai.
3. Hình thức: cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện các bước sau để tham gia
Bước 1: Quét mã “QR core” hoặc truy cập link để tải tài liệu, clip bài giảng,
a. Bản tài liệu đọc PDF:
b. Clip bài giảng do GS.TS Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề:
Bước 2: Nghiên cứu các nội dung, tài liệu đã được tải về máy (từ 15/8 đến 31/8/2021)
Bước 3: truy cập vào Link đính kèm đề làm bài thu hoạch kiểm tra kiến thức và báo danh (link tham gia sẽ được duy trì đến ngày 10/9/2021):
Lưu ý:
➡ Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên chỉ có 01 lượt làm bài thu hoạch kiểm tra kiến thức và báo danh theo thời gian quy định.
➡ Điểm danh số lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên thông qua việc thực hiện bài bài thu hoạch.
234811523_4665879953446405_3325991849311253765_n
234822969_4665842353450165_7350132643238649989_n

2 comments

  • Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

  • Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.