V/v triển khai Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy.

Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành thống nhất, đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Cuộc thi sẽ bắt đầu từ 8h00 ngày 20/7/2023 và sẽ kéo dài trong thời gian 3 tháng.

Anh/Chị vui lòng click vào link dưới đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và tham gia cuộc thi: https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn/