Võ Văn Kiệt – tấm gương mẫu mực của một nhà lãnh đạo

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một người tài đức vẹn toàn, một người có bản lĩnh năng động, quyết đoán, một nhân cách lớn, suốt đời vì nước, vì dân, vì tiền đồ của dân tộc, một con người kiệt xuất của thời kỳ đổi mới, một khối óc minh tuệ, một trái tim đầy nhân ái, chan hòa gần gũi mọi người, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một con người của hành động, một con người bất tử trong lòng dân, một vì sao tỏa sáng.

Học tập và làm theo tấm gương bác Sáu Dân (tên gọi thân thương, gần gũi của đồng chí Võ Văn Kiệt), thế hệ trẻ ngày nay phải luôn giữ tinh thần, ý chí và nghị lực học tập, học hỏi không ngừng; Đặc biệt, thế hệ cán bộ Đoàn, công chức, viên chức hiện nay cần nêu cao tấm gương sáng ngời của ông, học tập nhân cách kiên cường, vượt qua mọi cám dỗ, thử thách khốc liệt của tham nhũng, quan liêu…. Luôn tự đấu tranh với bản thân, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, lãng phí, tham nhũng, quan liêu, xa dân,…

https://www.facebook.com/doankhoidoanhnghiepdongnai/posts/pfbid02VvrAwBhruLcYj5VaYfz5DmrZBx5hAKAiVk3JEniAaziMaMGU7L3LMmK8hm2xFiVhl

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Đồng chí VĂN KIỆT: Một nhân cách lớn, một lãnh tài năng Đồng chíVõ Văn Kiệt người tâm duy chiến lược, sắc sảo, nhạy bén. Đồng chí những hiến to lớn trong công cuác đấu tranh giải phóng dân cũng như nước 4/2001 Hòa Ho danh: Ngày sinh: mất: 11/6/2008 Qué quán: Vĩnh Long 6/1996 Thường 6/1991 trưởng khóa đóng trưởng dống Bộ trưởng khóa Chính Minh; khóa| đặc Miền 1972 1938 Ä‘áng phong Thanh phânđé 1939 (BCHTU Đắng Đảng Động 1955 Định) Nam Phó thu Hậu Giang Vùng 1941-1945 Äộng ách (Vinh Liêu Nguán:TTXVN http://infographics.vn giành hính TTXYN'