Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Khối Doanh nghiệp thời kỳ mới

???Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Khối Doanh nghiệp thời kỳ mới

??Ngoài những tiêu chí về “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn”, hình mẫu thanh niên khối Doanh nghiệp thời kỳ mới còn gắn với các tiêu chí đó là: “Giỏi nghề; Sáng tạo; Tiết kiệm; Kỷ luật”.

?? “Sáng tạo”: phát huy khả năng, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất, góp phần tăng năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm. Tổ chức các hoạt động thi đua, thao diễn, thi tay nghề, thi thợ giỏi.

??“Giỏi nghề”: không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, có khả năng tiếp thu, làm chủ công nghệ mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

??“Tiết kiệm”: thi đua lao động tiết kiệm, hiệu quả; hiến kế, đề xuất sáng kiến cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm tiết kiệm nguyên, vật liệu trong sản xuất, từ đó tiết kiệm chi phí sản xuất.

??“Kỷ luật”: chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, tuân thủ kỷ luật lao động, đảm bảo an toàn lao động, hạn chế tối đa các tai nạn trong quá trình lao động.

Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.