Công trình thanh niên năm 2021

Đoàn thanh niên Công ty Thủy Lợi Đồng Nai thực hiện công trình thanh niên năm 2021 gồm:

– Nạo vét, khai thông 2Km tuyến kênh thủy lợi hồ Sông Mây

– Thiết kế biển báo tại các công trình Thủy Lợi

– Lắp đặt một số bảng hiệu bằng Mica trên văn phòng Công ty

14937481_1324579847553170_8230421841412515352_n

3cbb3ec4dc3914674d28

7dd4b4b6db4a13144a5b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.